CLI File Encryptor
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Anton Smirnov ea5933381c Stdin explanation před 4 týdny
bin Fix composer installation autoload discovery před 4 týdny
docs Stdin explanation před 4 týdny
src Decryption tests před 4 týdny
tests Encryption tests před 4 týdny
.gitignore Commit lock for more predictable releases před 4 týdny
.gitlab-ci.yml Fix install git před 4 týdny
.travis.yml Travis will only test před 4 týdny
CHANGELOG.md 1.0.1 changelog před 4 týdny
LICENSE.md License před 1 měsícem
README.md Docs link před 4 týdny
composer.json Commit lock for more predictable releases před 4 týdny
composer.lock Commit lock for more predictable releases před 4 týdny
pakefile.php Upload task před 4 týdny
phpcs.xml Exclude tests před 4 týdny

README.md

File Encryptor

Packagist Packagist Travis

A small and simple tool to encrypt small files with with libsodium.

Installation

Install for local user with composer:

composer global require sandfoxme/encryptor

Install globally by downloading prebuilt phar:

sudo wget https://github.com/sandfoxme/php-encryptor/releases/latest/download/encryptor.phar -O /usr/local/bin/encryptor
sudo chmod +x /usr/local/bin/encryptor

Simple usage

Encrypt file:

encryptor encrypt filename.txt

Decrypt file:

encryptor decrypt filename.txt.encrypted

You will be interactively asked for the password

Documentation

Read full documentation here: https://sandfox.dev/php/encryptor.html

License

The library is available as open source under the terms of the MIT License.